Posiadamy doświadczenie w wycenie wartości dzięki wieloletniemu kolekcjonowaniu różnych przedmiotów oraz współpracujemy z kolekcjonerami i zbieraczami. Znajomość tych osób daje nam gwarancję dobrej wyceny przedmiotu , bo są to osoby zaangażowane w zbieraniu wiadomości o przedmiotach , które tak staranie odrestaurowują i kolekcjonują.

Sprzedającym oferujemy konkurencyjne warunki sprzedaży . Niskie prowizje, wysokie obroty na naszych aukcjach oraz indywidualne zakupy zaopatrzone w system PRIV.

1) Abyśmy mogli pomóc Państwu w początkowej wycenie przedmiotu , należy przesłać fotografię przedmiotu na nasz adres mailowy: kontakt@aukcja300.pl

2) Przekazanie przedmiotu do sprzedaży w naszym Domie aukcyjnym.
Po ocenie przedmiotu i wstępnej umowie ustnej pomiędzy sprzedającym a aukcja300 , poprosimy Państwa o dostarczenie przedmiotu do naszej siedziby domu aukcyjnego. W razie problemów z dostarczeniem przedmiotu możemy zorganizować transport i odebrać przedmiot osobiście.
3) Wycena i przygotowanie umowy.
Po obejrzeniu przedmiotu i ustaleniu ze sprzedającym ceny minimalnej , podpisujemy umowę komisową i wystawiamy przedmiot na najbliższej aukcji.
4) Rozliczenie sprzedaży.
Wszystkim naszym klientom oferujemy szybkie wypłaty należnych im kwot , za jakie ich przedmioty zostały sprzedane na aukcji w terminie nie przekraczalnym 14 dni od wpłaty za przedmiot kupującego.

Ważne terminy

Umowa komisu – jedna z umów cywilnoprawnych, na podstawie której, zleceniobiorca (komisant) zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy (komitenta), lecz w imieniu własnym. Komitent zobowiązuje się natomiast zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję). Komisant działa przy tym wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa.

Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, będąca najczęściej formą przetargu prowadzonego na żywo/on-line. Zazwyczaj aukcje przeprowadza się wtedy, gdy istnieje wielu potencjalnych nabywców na jeden towar. Mogą się one odbywać na targach bądź w wyspecjalizowanych domach aukcyjnych. Istnieją także aukcje internetowe. W polskim prawie cywilnym aukcja stanowi odrębną od przetargu formę zawarcia umowy.

Priv to sprzedaż prywatna , w której uczestniczy tylko sprzedający i kupujący.

Cena minimalna
Sprzedający ma możliwość określenia, oprócz ceny wywoławczej, ceny minimalnej, za którą jest zdecydowany sprzedać towar. W momencie zakończenia aukcji, jeśli żadna z ofert nie przewyższy określonej ceny minimalnej, aukcja kończy się bez wyłaniania zwycięzcy.

Cena wywoławcza najniższa cena przedmiotu licytowanego, od której rozpoczyna się licytację.

Estymacja szacowana wartość sprzedawanego przedmiotu na aukcji.